Acta Medica 8. (1955)

1955 / 1. szám

ACTA MEDICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ORVOSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY U. 21. Az Acta Medica orosz, francia, angol és német nyelven közöl tudományos értekezé­seket az orvostudomány köréből. Az Acta Medica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok, géppel írva, a következő címre küldendők : Acta Medica Szeged, I. Belklinika Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Az Acta Medica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 Ft, külföldre 110 Ft. Meg­rendelhető a belföld számára az »Akadémiai Kiadó«-nál (Budapest, V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 04-878-111-46), a külföld számára pedig a »Kultúra« Könyv- és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalatnál (Budapest, VI., Sztálin út 21. Bankszámla: 43-790-057-181), vagy kül­földi képviseleteinél és bizományosainál. »Acta Medica« публикуют трактаты из области медицинских наук на русском, французском, английском и немецком языках. »Acta Medica« выходят отдельными выпусками р иного объема. Несколько выпусков составляют один том. Предназначенные для публикации рукописи (в напечатанном на машинке виде) следует напрявлять по адресу: Acta Medica Szeged, I. Belklinika По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для редакции и адми­нистрации. Подписная цена »Acta Medica« — 110 форинтов за том. Заказы принимает предприятие по внешней торговле книг и газет »Kultúra« (Budapest, VI., Sztálin út 21. Текущий счет № 43-790-057-181) или его заграничные представительства и уполно­моченные.

Next

/
Thumbnails
Contents