Acta Orientalia 7. (1957)

1. szám

ACTA ORIENTALIA A MAGYAR TUDOMÂNYOS AKADÉMIA ORIENTALISZTIKAI KÔZLEMÉNYEI SZERKESZTÔSÉG ÉS KIAUOHIVATAL : BUDAPEST V. ALKOTMÄNY UTCA 21 Az Acta Orientalin német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket az orientaiisztika kôrébôl. Az Acta Orientalia vâltozé terjedelmü füzetekben jelenik meg. Több füzet alkot egy kötetet. A kôzlésre szânt kéziratok, lehetôleg géppel irva, a következö cimre küldendök : Acta Orientalia, Budapest 62, Postafiôk 440. Ugyanerre a cimre küldendö minden szerkesztôségi és kiadéhivatali levelezés. Az Acta Orientalia elôfizetési ara kôtetenként belfôldre 80,— Ft, külföldi cimre 110,— forint. Megrendelhetô az »Akadémiai Kiad6«-nâl (Budapest V. Alkotmâny utca 21. Bankszâmla 05-915-111-44), a külföld szâmâra pedig a «Kultûra» Kônyv- és Hirlap Külkereskedelmi Vâllalatnâl (Budapest VI. Népkôztârsasâg ut ja 21. Bankszâmla: 43-790-057-181) vagy külföldi képviseleteinél és bizomânyosainâl. Die Acta Orientalia veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der Orienta- listik in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Orientalia erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden : Acta Orientalia, Budapest 62, Postafiôk 440. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band: 110 Forint. Bestellbar bei dem Buch-und Zeitungs- Aussenhandels-Unternehmen»Kultura« (Budapest VI., Népkôztârsasâg ütja 21. Bank- konto Nr. 43-790-057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Thumbnails
Contents