Acta Orientalia 8. (1958)

1. szám

ACTA ORIENTALIA A MAGYAR TUDOMÀKYOS AKADÉMIA ORIENTALISZTIKAI KÖZLEMENYEI SZERKESZT.SÉG ÉS ETADÖHWATAL: BUDAPEST V. ALKOTMiNY UTCA 21 Az Acta Orientalia Iiémct, angol, francia és orosz nyelven tözöl érfebezésetet az orientalisztika kôrébôl. Az Acta Orientalia vâlt.zô terjedelmü fiizetekben jeliiik meg. Tebb fiizet alkot egy kotetet. A kSzlésre szânt kéziratok, lebetfileg géppel Irva, a következS clmre kiildendök : Acta Orientalia, Budapest 62, Postajiok 440. Ugyanerre a clmre kiildendo minden szerkesztCségi és kiadéhivatali levelezés. Az Acta Orientalia eldfizetési dra kotetenként belfeldre 80,— Ft, kiilfcldi cimre 110,— forint'. Megrendelhetô az »Akadémiai Kiad6«-nâl (Budapest V. Alkotmdny utca 21. Bankszdmla 06-816-111-44), a kiilfold Szâmâra pedig a »KuitUra« KCnyv- és Hirlap llkereskedelmi Vàllalatndl (Budapest VI. Népkôztârsa,sâg litja 21. Bankszâmla : 43-780-067-181) vagy külfoldi képviseleteinél és bizomânyosainâl. Die Acta Orientalia verCffentlicken Abhandlungen aus dem Bereiche der Orienta- listik in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Orientalia erscheinen in Heften wecliselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind an folgende Adresse zu senden : Acta Orientalia, Budapest 62, PostajiOk 440. An die gleiche Anschrift ist auch Jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band: 110 Forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs- Aussenhandels-Unternehmen »Kultura« (Budapest VI. NépkCztârsasdg litja 21. Bank- konto 43-780-067-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Thumbnails
Contents