Acta Technica 4. (1952)

1-4. szám

ACTA TECHNICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI SZKHKESZTÖSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY-Ó 21. Az Acta Technica orosz, francia, angol és német nyelven közöl értekezéseket a műszaki tudmányok köréből. Az Acta Technica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg: több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok, géppel írva, a következő címre küldendők : Adta Technica Budapest, 62, Postafiók 440. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Technica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 forint, külföldre 110 forint. Megrendelhető a belföld számára az »Akadémiai Kiadó«-nál (Budapest, V., Alkotmány-utca 21. Bankszámla 04-878-111-48), a külföld számára pedig a »Kultúra« Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VI., Sztálin-út 2. Bankszámla: 45-790-057-50-032), vagy külföldi képviseleteinél cs bizományosainál. »Acta Technica« публикует трактаты из области технических наук на русском, французском, английском и немецком языках. »Acta Technica« выходит отдельными выпусками разного объёма. Несколько выпусков составляют один том. Предназначенные для публикации рукописи (в напечатанном на машинке виде) следует направлять по адресу: Acta Technica (Венгрия, Будапешт 62, п/я 440) По этому же адресу направлять всякую корреспонденцию для редакции и адми­нистрации. Подписная цена »Acta Technica«— 110 форинтов за том. Заказы в стране принимает Akadémiai Kiadó (V., Alkotmány-utca 21. Текущий счёт № 04-878-111-48), а для заграницы, предприятие по внешней тор овле книг и газет »Kultúra« (Budapest, VI., Sztálin-út 2. Текущий счёт № 45-790-057-50-032), или его заграничные предста­вительства и уполномоченные.

Next

/
Thumbnails
Contents