Acta Technica 16. (1957)

1-2. szám

ACTA TECHNICA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MŰSZAKI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V., ALKOTMÁNY U. 21. Az Acta Technica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket a műszaki tudományok köréből. Az Acta Technica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több fűzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok géppel írva, a következő címre küldendők : Acta Technica Budapest 62, Postafiók 440. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Technica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 forint, külföldre 110 forint. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó”-nál (Budapest, V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-915-111-44), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv és Hírlap Kül­kereskedelmi Vállalatnál (Budapest, VI., Magyar Ifjúság útja 21. Bankszámla: 43-790-057- 181), vagy külföldi képviseleteinél és bizományosainál. Die Acta Technica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der technischen Wissenschaften in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Technica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind, mit Maschine geschrieben, an folgende Adresse zu senden : Acta Technica Budapest 62, Postafiók 440. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Schriftleitung und den Verlag bestimmte Korrespondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band 110 Forint. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Aussen- handels-Unternehmen »Kultura« (Budapest, VI., Magyar Ifjúság útja 21. Bankkonto Nr.43-790- 057-181) oder bei seinen Auslandsvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Thumbnails
Contents