Alkalmazott Nyelvtudomány 9. (2009)

2009 / 1-2. sz.

Alkalmazott Nyelvtudomány Hungarian Journal of Applied Linguistics Alapító főszerkesztő (Founder Editor-in-Chief) Lengyel Zsolt (Veszprém) Főszerkesztő (Editor-in-Chief): Navracsics Judit (Veszprém) Szerkesztőbizottság elnöke (Flead of the Editorial Board): Gósy Mária (Budapest) Szerkesztőbizottság (Editorial Board): GalgócziLászló (Szeged) Hidasi Judit (Budapest, Szombathely) KONTRA Miklós (Budapest, Szeged) KiaudyKinga (Budapest, Miskolc) Lengyel Zsolt (Veszprém) Tudományos tanácsadók (Advisory Board): Dezső László (Budapest) Kiefer Ferenc (Budapest) Szépe György (Pécs) A folyóiratot kiadja az MTA Nyelvtudományi Bizottság Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága; szerkeszti a Pannon Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke. Megjelenik évente. (Hungarian Journal of Applied Linguistics is issued by the Applied Linguistics Committee of the Flungarian Academy of Sciences and is edited and published by the Department of Applied Linguistics of the University of Pannónia. One issue of the journal is published annually.) Megvásárolható vagy megrendelhető: HÜLBER ATTILÁNÉ Pannon Egyetem, MFTK, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Veszprém, 8201, Egyetem u. 10., Tel./Fax: 06/88/624-003 ISSN 1587 - 1061 Készült az OOK-PRESS Kft. nyomdájában 8200 Veszprém, Pápai u. 37/b. Felelős kiadó: Szathmáry Attila

Next

/
Thumbnails
Contents