Antik Tanulmanyok 3. (1956)

TARTALOM

FELELŐS SZERKESZTŐ: MORAVCSIK GYULA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: BORZSÁK ISTVÁN, DOBROVITS ALADÁR, HARMATTA JÁNOS, SZILÁGYI J. GYÖRGY, TRENCSÉNYI-WALDAPFEL IMRE TARTALOM TANULMÁNYOK Borzsák István: Tacitus .............................................................................................................. 241 Harmatta János: Az ión név az örményben és a középperzsában ........................... 81 Ha rmatta János: A durai párthus ostrakonok ................................................................... 117 Horváth István Károly: Musa severa — Musa ludens .................................................. 92 Lá zár Jenő: A magyarországi korai vaskor történetének kérdései............................ 1 Maróti Egon: A jósokra vonatkozó tilalom Catonál............................................................ 83 Pekáry Tamás: A ,,Collatio Alexeandri Magni et Dindimi” keletkezéséhez............ 105 Szilágyi János György: Egy attikai aranyszalag az i. e. VIII. századból.............. 23 Tö ttössy Csaba: A görögök neve az ókori Indiában ....................................................... 69 Trencsényi-Waldapfel Imre: Danaé mítosza keleten és nyugaton................................ 37 Vi sky Károly: Ager vectigalis és tartományi földtulajdon........................................... 257 KISEB B KÖZLEMÉNYEK Brusznyai Árpád: Az Odysseia hasonlatairól .................................................................. 268 B. Thomas Edit: A tamási Athéna-szobor ......................................................................... 167 Sz ádeczky-Kardoss Samu: Bagauda-mozgalmak Hispániában......................................... 175 Ve kerdy József: A versforma kérdése keleti műfordításoknál ..................................... 181 Scheiber Sándor: Megjegyzés Kájin és Ábel áldozati legendájának füst-motívumá­hoz ............................................................................................................................................ 273 MEGEMLÉKEZÉSEK t Gyóni Mátyás (Harmatta János).............................................................................................. 188 Gyóni Mátyás irodalmi munkássága. Összeállította Moravcsik Gyula......................... 190 VI TA A geometrikus és koraarchaikus görög művészet értékeléséhez Fr. Matz : Geschichte der griechischen Kunst. I. (Ism. Alföldi Géza)............................ 193 Egy új Pindaros-könyv és a magyar ókorkutatás J. Duchemin : Pindare. Poète et proph te. (Ism. Marót Károly).............................................................................. 285 Horváth István Károly: A Catullus-kutatás mai útjai.................................................. 198 Bo rzsák István: Az újabb Tacitus-irodalomból..................................................................... 203 Ferenczy Endre: Megjegyzések az Intercisából származó görög sírfelirathoz .........281 Ku linyi Mária: Mégegyszer az intercisai görög feliratról............................................ 282

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents