Antik Tanulmanyok 4. (1957)

TARTALOM

FELELŐS SZERKESZTŐ: MORAVCSIK GYULA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: BORZSÁK ISTVÁN", DOBROVITS ALADÁR, HARMATTA JÁNOS SZILÁGYI J. GYÖRGY, TRENCSÉNYI-WALDAPFEL IMRE SZERKESZTŐSÉG CÍME: BUDAPEST, PESTI BARNABÁS UTCA 7. III. EM. 24 — 25. FELELŐS KIADÓ: AZ AKADÉMIAI KIADÓ IGAZGATÓJA TARTALOM TANULMÁNYOK Csal lány Dezső : A bizánci fémművesség emlékei. II.................................................... 250 Harmatta János : A durai párthus pergamen. 1.............................................................. 61 Harmatta János : A durai párthus pergamen. II............................................................ 238 Hegyi Dolores : Társadalmi mozgalmak Iránban az i. e. VI. században ................ 206 f Huszti József : Az Ovidius-legenda magyarországi vonatkozásai.......................... 289 Ma róti Egon : A kalózkodás Szicília körül C. Verres propraetorsága idején......... 29 Mo ravcsik Gyula : Bizánci krónikák a honfoglalás előtti magyarságról.................... 274 Sz epessy Tibor : Héliodóros Aithiópika-ja és a görög szofisztikus szerelmi regény 48 Szilágyi János György : Italo-Korinthiaka.......................................................................... 179 Tr encsényi-Waldapjel Imre: Terentius vígjátéka L. Aemilius Paulus temetésén 1 Visky Károly : Mancipatio rei nec mancipi........................................................................ 39 Wessetzky Vilmos: Merkurios legendájának kopt kézirattöredéke............................ 89 KI SEBB KÖZLEMÉNYEK Czeglédy Károly : Bahräm Ööbin ............................................................................................. 301 Czuth Béla—Szádeczky-Kardoss Samu: Bagaudák az Alpokban................................. 116 Kanozsay Margit: Egy római síremlék Iszkaszentgyörgyről....................................... 107 Ká kosy László : Egy kopt varázsszöveg magyarázatához.............................................. 99 Scheiber Sándor: Sagittare in cadaver patris................................................................. 123 St oll Béla : Ovidius egyik helye a magyar népköltészetben....................................... 124 Sz öts Jenő: ΚΙΡΚΟΣ................................................................................................................... 101 Wessetzky Vilmos: Az egyiptomi versfordítások néhány kérdése............................... 97 MEGEMLÉKEZÉSEK ■f Wagner József (Borzsák István) ....................................................................................... 127 MŰFORDÍTÁSOK Orphikus lűmnusz a Naphoz (Ford. Trencsényi-Waldapjel Imre)............................... 303 Horatius I. 10 szatírája. (Ford. Horváth István Károly)................................................ 303 Az „Anthologia Palatina”-ból. (Ford. Somlyó György).................................................. 128

Next

/
Thumbnails
Contents