Antik Tanulmanyok 14. (1967)

1. szám - Tartalomjegyzék

FELELŐS SZERKESZTŐ: MORAVCSIK GYULA TARTALOM TA JLMÁNYOK ászló: Az egyiptomi aranykor-mítoszok történeti fejlődése és társadalmi vonatkozásai ................................................................................................................................ 1 Harmatta János: Ahhiyawä és az achájok ................................................................................... 17 Szilágyi János György: Az etrusco-korinthosi vázafestészet osztályozásának kérdései 25 Gábler Dénes: Feliratok pannoniai terra sigillata-kon............................................................. 59 Harmatta János: Pannoniai edény-feliratok .............................................................................. 67 KISEBB KÖZLEMÉNYEK Jifi Frei: A budapest Hérakletios-portré..................................................................................... 102 MEGEMLÉKEZÉS f Horváth István Károly (Maróti Egon) .................................................................................. 111 Ho rváth István Károly irodalmi munkássága. (Összeállította H. Drózik Margit) 112 VITA Borzsák István: Néhány megjegyzés a horatiusi deduxisse értelmezéséhez .............................. 117 Ma róti Egon: Verbum in coloniam deductum ............................................................................................................................. 119 SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: HARMATTA JANOS, tHORVÁTH ISTVÁN KÁROLY, MARÓTI EGON, TÖTTÖSSY CSABA, TRENCSÉNYI-WALDAPFEL IMRE SZERKESZTŐSÉG OlME: BUDAPEST V., PESTI BARNABÁS UTCAI. III. EM. 24—25. FELELŐS KIADÓ: AZ AKADÉMIAI KIADÓ IGAZGATÓJA Az Antik Tanulmányok évenként két füzetben jelenik meg. A két füzet egy kötetet alkot, melynek előfizetési ára 30,— forint. Megrendelhető az Akadémiai Kiadónál, Budapest V., Alkotmány utca 21. Bankszámla: 04-878-111-46

Next

/
Thumbnails
Contents