Antik Tanulmanyok 14. (1967)

Tartalom

T A R TALO Μ TANULMÁNYOK Fülep Ferenc: Ókeresztény üvegedények a Magyar Nemzeti Múzeumban............... 239 Oablcr Dénes: Pannóniái terra sigillata-feliratok ....................................................................... 59 Ha hn István: Appianos és Alexandria ........................................................................................ 223 Harmatta János: Ahhiyawä és az achájok................................................................................. 17 Harmatta János: Pannóniái edény-feliratok............................................................................... 67 Kákosy László: Az egyiptomi aranykor-mítoszok történeti fejlődése és társadalmi vonatkozásai ................................................................................................................................ 1 Szilágyi János György: Az etruszk-korinthosi vázafestészet osztályozásának kérdései 25 Szilágyi János György: Etruszko-korinthosi polychrom vázák ......................................... 177 KI SEBB KÖZLEMÉNYEK JiH Frei: A budapesti Hórekleitos-portró ............................................................................... 102 Harmatta János: Bizánc és az arab hódítás .......................................................................... 262 f Horváth István Károly: Az etruszk eaecvlum-számítás továbbélése a rómaiaknál . . 254 Szádeczky-Kardoss Samu: Avarok és griffek Priskosnál, Hérodotosnál és a régészeti leletanyagban .............................................................................................................................. 257 Töttössy Csaba: A δ11 kasaptati-változatok és a jaina-szerzőség kérdése ................... 249 ME GEMLÉKEZ ÉS •j· Horváth István Károly (Maröti Egon).................................................................................... 111 Horváth István Károly irodalmi munkássága. (Összeállította H. Drözdik Margit). . 112 VITA Borzsák István : Néhány megjegyzés a horatiusi deduxisse értelmezéséhez................. 117 Ká kosy László: Augustus és Egyiptom........................................................................................ 307 Maröti Egon: Verbum in coloniam deductum............................................................................. 119 Maröti Egon: Aere perennius ............................................................................................................ 303 KÖNYVSZEMLE F. Matz—H. Biesantz: Corpus der minoischen und mykenisehen Siegel. I. (Ism. Szabó Mildös) ............................................................................................................................ 122 J. Mellaart: Earliest Civilizations of the Near East. (Ism. Makkay János).............. 124 Et udes etrusco-italiques. (Ism. Szilágyi János György) ...................................................... 126 M. Gil: Kliivi ha-Balkhi, the Khurasani Atheist. (Ism. Scheiber Sándor) ................... 128 Mo rdak te Winckelmann. Ford. és komm. H. A. Stoll. (Ism. Szabó Miklós) .............. 316

Next

/
Thumbnails
Contents