Antik Tanulmanyok 14. (1967)

Tartalom

H ÍREK Harmatta János: Az Ókortudományi Társaság Bizantinológiai Konferenciája.... ISO Szilágyi János György: „A görög váza. Művészet, kézművesség és kereskedelem.” (A NTA Ókortud. Intézetének konferenciája.) ......................................................... 132 Harmatta János: A pylosi királysírok......................................................................................... 135 Harmatta János: 'Ελληνική ’Ανθρωπιστική 'Εταιρία .......................................................... 318 I LEV ÉLSZEKRÉNY * Révay József: Az. Antigoné-fordítás történetéhez ................................................................... 137 fíorzsák István: Mógegyszer a nona aetas kérdéséhez............................................................ 137 műfordítás Hésiodos: Theogonia. (Ford., bev. és magyarázatokkal ellátta Trencsényi-Waldapfel Imre) .............................................................................................................................................. 139

Next

/
Thumbnails
Contents