Antik Tanulmanyok 21. (1974)

1. szám - Tartalomjegyzék

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE: HARMATTA JÁNOS FELELŐS SZERKESZTŐ: TÖTTÖSSY CSABA SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: FALUS RÓBERT, KÁKOSY LÁSZLÓ, MARÓTI EGON, SARKADY JÁNOS, SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY, SZERKESZTŐSÉ GClME: 1015 BUDAPEST V., PESTI BARNABÁS UTCA 1. III. EK. 24—25. FELELŐS KIADÓ: AZ AKADÉMIAI KIADÓ IGAZGATÓJA Az Antik Tanulmányok évenként két füzetben jelenik meg. A két füzet egy kötetet alkot, melynek előfizetési ára 40,— forint. Megrendelhető az Akadémiai Kiadónál. 1363 Budapest V., Alkotmány utca 21. Pénzforgalmi jelzőszámunk: 215-11488 TARTALOM TANULMÁNYOK Harmatta János: A Gilgameé-eposz............................................................................................... 1 Maróth Miklós: Ugariti—hettita kapcsolatok és a laryngális elmélet ....................... 7 He gyi Dolores: ΤΕΜΕΝΗ ΙΕΡΑ és ΤΕΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ............................................... 15 Harmatta János: Elymais történetéhez........................................................................................ 25 Borzsák István: Thukydidéstől Tacitusig ................................................................................... 40 Adamik Tamás: Martialis hasonlatainak funkciója ............................................................. 47 Tö ttössy Csaba: A Sukasaptati és a Pancatantra.................................................................. 59 KI SEBB KÖZLEMÉNYEK Harmatta János: Két római edényfelirat Pannóniából ....................................................... 65 Tö rök László: Régészeti adatok a nubiai keresztelési liturgiához...................................... 68 ‘Borsos Márta: Megjegyzések a Geoponika egy fejezetéhez ............................................. 72 '"Marón Egon: Megjegyzések Galeotto antik forrásaihoz .................................................... 74 KÖ NYVSZEMLE tGyörkösy Alajos (1896 —1973). (Borzsák István) ................................................................ 77

Next

/
Thumbnails
Contents