Antik Tanulmanyok 28. (1981)

1. szám - Tartalomjegyzék

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE: HARMATTA JÁNOS FELELŐS SZERKESZTŐ: TÖTTÖSSY CSABA SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: FALUS RÓBERT, KÁKOSY LÁSZLÓ, MARŐTI EGON, SARKA D Y JÁNOS, SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY SZERKESZTŐSÉG CÍME: 1052 BUDAPEST, PESTI BARNABÁS UTCA 1. III. EM. 24-25. FELELŐS KIADÓ: AZ AKADÉMIAI KIADÓ IGAZGATÓJA Az Antik Tanulmányok óvenként két füzetben jelenik meg. A két füzet egy kötetet alkot, melynek előfizetési ára 76,— Forint. Megrendelhető az Akadémiai Kiadónál, 1363 Budapest, Alkotmány utca 21. Pénzforgalmi jelzőszámunk: 215-11488 TARTALOM TANULMÁNYOK Maróti Egon: Tanulmányok a Georgica prooemiuinához ................................................. 1 Ad amik Tamás: Didó alakjának funkciója az Aeneisben...................................................... 11 Ha rmatta János: Egy nyugati türk uralkodó medaillona Toxaristanból .............. 21 KI SEBB KÖZLEMÉNYEK Kertész István: Sabazios kultusza Pergamonban .................................................................. 31 TUDOMÁNYTÖRTÉNET Rituók Zsigmondi: Ábel Jenő és az európai klasszika-filológia........................................ 37

Next

/
Thumbnails
Contents