Antik Tanulmanyok 32. (1985-1986)

1. szám - Tartalomjegyzék

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG ELNÖKE: HARMATTA JÁNOS FELELŐS SZERKESZTŐ: TÖTTÖSSY CSABA SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: BORZSÁK ISTVÁN, KÁKOSY LÁSZLÓ, MARÓTI EGON, SARK ADY JÁNOS, SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY SZERKESZTŐSÉG CÍME: 1052 BUDAPEST V., PESTI BARNABÁS UTCAI. III. EM. 24-25. FELELŐS KIADÓ: AZ AKADÉMIAI KIADÓ ÉS NYOMDA FŐIGAZGATÓI A Az Antik Tanulmányok évenként két füzetben jelenik meg. A két füzet egy kötetet alkot, melynek előfizetési ára 98,— Forint. Megrendelhető az Akadémiai Kiadónál, 1363 Budapest V., Alkotmány utca 21. Pénzforgalmi jelzőszámunk: 215-11488 TARTA LOM TANULMÁNYOK Maróti Egon: ΠΕΡΙΟΔΟΝΙΚΗΣ. Megjegyzések a pánhellén versenyek periodos­győztes fogalmához .................................................................................................................. 1 Visy Zsolt: A pannoniai auxiliáris diplomák kryptotopográfiai csapatfelsorolása ... 18 Harmatta János: A Budapesti Történeti Múzeum avar rovásírásos feliratai ................... 46 Ha rmatta János: Avar rovásírásos tárgyfeliratok .................................................................... 57 K UTATÁS Voigt Vilmos: Korai viking források az Újvilágról..................................................................... 73

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents