A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 1. (1885)

1885 / 1. füzet

Óv-* A BÁCS'BODROGH HEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE. SZERKESZTI: Dr. MÁRGALITS EDE TÁRSULATI TITKÁR. I, ÉVFOLYAM. I. FÜZET. ZOMBO R. Bittermann Nándor könyv- és kőnyomdájától. 1885.

Next

/
Thumbnails
Contents