A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 4. (1888)

BÁCS-BODROGH VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TARSULAT —— SZERKESZTI: GROSSCHMID GÁBOR. IV. ÉVFOLYAM. Z.OMBOR. NYOMATOTT BITTBBMANN NÁNDOR KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBAN. 1888, im««.

Next

/
Thumbnails
Contents