A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 5. (1889)

BÁCS-BODROGH VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT SZERKESZTI: GROSSCHMID GÁBOR. V. ÉVFOLYAM. ZOMBOR. NYOMATOTT BITTERMANN NÁNDOR KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBAN. 1889. ifllllfi,

Next

/
Thumbnails
Contents