A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 6. (1890)

BÁCS-BODROGH VÁRMEGYEI 1890-IK ÉVRE. SZERKESZTI : GROSSCHMID GÁBOR, TÁRSULATI TITKÁR. VI. ÉVFOLYAM. ZOMBOR. NYOMATOTT BITTERMANN NÁNDOR KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBAN. 1890. TÖBTÉtlElWri TÁPSUtAT tflÜIYft

Next

/
Thumbnails
Contents