A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 10. (1894)

MAGY. AKADÉMIA KÖNYVTÁRA 1894-1K ÉVf|E. Szerkeszti : GfROSSCHMID C^-ÁBOI\, TÁRSULATI TITKÁR.-#3* X. ÉVFOLYAM. ZOMBOR. BITTERMANN NÁNDOR ÉS FIA KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBÓL 1894. BÁCS-BODROGH VÁRMEGYEI "ÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉVKÖNYVE

Next

/
Thumbnails
Contents