A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 16. (1900)

1900 / 1. füzet

A BÁCS-BODROGH VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT V SZERKESZTI: ROEDIGER LAJOS TITKÁR. XYI. ÉVFOLYAM. I. FÜZET. ZOJyCBQX^ BITTERMANN NÁNDOR ÉS FIA KÖNYV- ÉS KŐNYOMDAJÁBÓL. 1900.

Next

/
Thumbnails
Contents