A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 17. (1901)

1901 / 1. füzet

f IA MAGY.TUD.AKADmviií- KÖNYVTÁRA. SZERKESZTI: TRENCSÉNY KÁROLY TITKÁR. XVII. ÉVFOLYAM. I. FÜZET. Sombor. BITTERMANN NÁNDOR ÉS FIA KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBÓL. 1901. h BÁGS-BODROGH VÁRMEGYEI TÖRTÉNELMI TÁRSULAT

Next

/
Thumbnails
Contents