A Bács-Bodrog Megyei Történelmi Társulat Évkönyve 33. (1917)

' TÖRTÉNELMI TÁRSULAT ÉVK Ö NYVE. SZERKESZTI: ' TRENCSENY KAROLY, titkán. Í917. ÉVI - XXXIII. ÉVFOLVAM. Z O M B O R. OB LÁT KÁROLY KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL. 1918.- NYOMDAI AKADÁLYOK MIATT KÉSETT. — A BÄGS-BODROß VARMEGYEI

Next

/
Thumbnails
Contents