A Békésvármegyei Régészeti és Mivelődéstörténelmi Társulat Évkönyve 9. 1882-1883

10S2 S3. &z-izhe>z> ti Zsilinszky MiJuily, tázsuíati j’őtitház. K1LENCZEDIK KÖTET. ^.-pYULÁN, 1883. A. TÁRSULAT KIADÁSA. í BÍKÍSVÁRIGYEI RÉGÉSZETI ÉS Éinísiiii «ui ÉVKÖNYVR

Next

/
Thumbnails
Contents