A Békésvármegyei Régészeti és Mivelődéstörténelmi Társulat Évkönyve 16. 1891-1892

'■I1' ...I*....I.... / A- J% S S 7 O fc/ C * 1BÉKÉSVARIEGYEI RÉGÉSZETI ÉS iinUTiiiiii TÁRSULAT ÉVKÖNYVE 1891/s2. /mAcaükmia^ VKönyv y,uaJ OSSZEÁLtlTA : 1)R KARÁCSONYI JÁNOS, FŐTITKÁR. TIZENHATODIK KÖTET. . pYULÁN, 1892. A TÁRSULAT KIADÁSA.

Next

/
Thumbnails
Contents