Héjas Endre - Steiner Lajos et al.: Az ó-gyallai astrophysikai és meteorológiai observatoriumon végzett megfigyelések: 1894. és 1895. évi észlelések

/j&vu*r* AZ O-GYALLAI ASTROPHYSIKAI ÉS METEOROLÓGIAI OBSERVATORIDMON VÉGZETT MEGFIGYELÉSEK. ENDRE I. assistens, Dr. STEINER LAJOS IL assistens, PARKAS EDE II. assistens, MAROZELL GYÖRGY II. assistens közreműködésével, kiadja Dr. KONKOLY THEGE MIKLÓS miniszteri tanácsos, országos képviselő, a M. T. Akadémia tiszteleti tagja, III. oszt. vaskoronarend lovagja, több tudós társulat rendes- és tiszteleti tagja, a M. kir. országos meteorologiai intézet igazgatója. 1894. és 1895. évi észlelések. XVII. és XVIII. kötet. — Az uj sorozat I. kötete. BEOBACHTUNGEN, ANGESTELLT AM Astrophysikalischen und Meteorologischen Observatorium IN Ó - G Y A L L A. Herausgegeben, unter Mitwirkung der Herren ANDREAS HÉJAS I. Assistent, Dr. LUDWIG STEINER II. Assistent, EDUARD FARKAS II. Assistent, GEORG MAROZELL II. Assistent, von Dr. NICOLAS THEGE EDLER YON KONKOLY Hofrath, Reichsrathabgeordneter, Ehrenmitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und mehrerer Gelehrter-Gesellschaften, Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens III. Classe, Director der kön. ung. Meteoro­logischen Reichsanstalt. Enthaltend Beobachtungen vom Jahre 1894—1895. Bd. XVII. u. XVIII. — Neue Folge I. Band. : AZ Ó-GYALLAI 'R0PHYS1KAI ÉS METEOROLÓGIAI OBSERVA VÉGZETT MEGFIGYELÉSEK. ENDRE I. assistens, Dr. STEINER LAJOS II. assistens, PARKAS MARGZELL GYÖRGY II. assistens közreműködésével, kiadja Dr. KONKOLY THEGE MIKLÓS iszteri tanácsos, országos képviselő, a M. T. Akadémia tiszteleti tagja, 111. oszt. vaskor több tudós társulat rendes- és tiszteleti tagja, a M. kir. országos meteorologiai intézet 1894. és 1895. évi észlelések. XVII. és XVIII. kötet. — Az uj sorozat I. kötete. BEOBACHTUNGEN ANGESTELLT AM ophysikalischen und Meteorologischen Obsi IN Ó - G Y A L L A. Herausgegeben, Mitwirkung der Herren ANDREAS HÉJAS I. Assistent, Dt*. LUJ II. Assistent, EDUARD FARKAS II. Assistent, GEORG MARGZELL I von Dr. NICOLAS THEGE EDLER TON KONKOLY rath, Reichsrathabgeordneter, Ehrenmitglied der Ungarischen Akademie der Wissenscha ehrter-Gesellschaften, Ritter des Eisernen-Kronen-Ordens III. Classe, Director der k logischen Reichsanstalt. Enthaltend Beobachtungen vom Jahre 1894 Bd. XVII. u. XVIII. — Neue Folge I. Band. Heisler J. nyomása, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents