Az ó-gyallai m. kir. orsz. Meteorologiai és földmágnességi központi observatoriumon végzett megfigyelések feljegyzései. 1898. jan.-nov.

Az ó-gyallai m. kir. orsz. meteorologiai és földmágnességi központi observatoriumon végzett megfigyelések feljegyzései 1898. év márczius havában

AZ Ó-GYALLAI m. kir. orsz. meteorologiai és földmágnességi központi observatoriumon végzett megfigyelések feljegyzései 1898. év márc/ius havában. Beobachtu ngen angestellt am königl. míg. meteorologisch-magnetischen Central-Oliswatorhim m Ó-GYALLA ]\lärz 1898. MAGYAKADEMY KÖNYVTÁRA-------& BUDAPEST, NYOMATOTT HEISLKRJ. KÖ-ÉS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1898.

Next

/
Thumbnails
Contents