Héjas Endre - Steiner Lajos et al.: Az ó-gyallai astrophysikai és meteorológiai observatoriumon végzett megfigyelések: 1896., 1897. és 1898. évi észlelések

ki Ó-GYALLAI astrophysikai és meteorológiai observatoriumon végzett MEGFIGYELÉSEK. HÉJAS ENDRE adjunktus, Dr. STEINER LAJOS I. assistens, FARKAS EDE I. assistens, MARCZELL GYÓGY I. assistens, ifj. TOLNAY LAJOS II. assistens közreműködésével KIADJA : Dr. KONKOLY THEGE MIKLÓS miniszteri tanácsos, országos képviselő, a M. T. Akadémia tiszteletbeli tagja, a III. oszt. vaskoronarend lovagja, több tudós társulat rendes- és tiszteletbeli tagja, a M. kir. országos meteorológiai intézet igazgatója. 1896, 1897. és 1898. évi észlelések. XIX. XX. és XXI. kötet. — Az uj sorozat II. kötete. BEOBACHTUNGEN, ANGESTELLT AM astrophysikalischen und meteorologischen Observatorium I N Ö-G Y ALL A. HERAUSGEGEBEN: unter Mitwirkung der Herren ANDREAS HÉJAS Adjunkt, Dr. LUDWIG STEINER I. Assistent, EDUARD FARKAS I. Assistent, GEORG MARCZELL I. Assistent, LUDWIG v. TOLNAY jun. II. Assistent VON Dr. NICOLAS THEGE VON KONKOLY Hofrath, Reichrathsabgeordneter, Ehrenmitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften und mehrerer Gelehrter-Gesellschaften, Ritter dea Eiaernen-lvronen-Ordena III. Classe, Director der kön. ung. Meteoro­logischen Reichsanatalt, Enthaltend Beobachtungen von den Jahren 1896, 1897. u. 1898. Bd. XIX, XX. u. XXI. — Neue Folge II. Band.-------------------------------------­BUDAPEST, 1899. NYOMATOTT HEISLER J KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. II« VÁRKERT-RA KPART 1.

Next

/
Thumbnails
Contents