Az ó-gyallai m. kir. orsz. Meteorologiai és földmágnességi központi observatoriumon végzett megfigyelések feljegyzései. 1899. jan.-márcz., jún.-dec.

Az ó-gyallai m. kir. orsz. meteorologiai és földmágnességi központi observatoriumon végzett megfigyelések feljegyzései 1899. év január havában

3 Nip T,„j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ■5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Kllse'-p Miliőt Ózon 0 — t* T .lajliőtiit rscklei \ Bodentemperaiur f C" N iptelülei Sonnenoberlläelie F ö 1 J m á g n e s s e g E r d 111 a g n e t i s o h u in e g I i g y e tesek Beobachtungen Éjiéi Nacht Nappal Tag OOrn Közép Mittel U Olli Közép Mittel 1-Om 2 Um F*o t Klecken Csoport Gruppén R. 1) e c 1 i natio Horizontalis In'ensitás 2h vh 7h 2h Közép Mittel 71» 2h !( Közép M 111 e O 5 0*2 2'2 5*2 9*3 7°35-9 7i>37’8 7*35*4 7"35*6 2*1 I 22 2 III5 2*1 I l8 21118 8 10 o'7 2'3 5*1 9*2 36*1 37*7 321 35*3 124 I 26 IO4 I 18 I I 11 I I 24 5*i 9*2 10 I 20 35*5 38*i 3°*3 34 6 117 121 113 117 I I 10 09 2-4 5*o 9*1 35*6 39*3 35*6 36*8 I 22 115 1 l8 I 18 IO 9 03 2*4 5° 90 7 I 17 35*5 383 35*4 36*4 I l6 I 22 I l6 I [8 8 IO o‘4 2'4 4-9 89 14 4 54 35 6 38*8 35*2 36-5 I ló I l8 l l6 117 IO 10 O I 2’4 4*9 8-9 17 4 57 35*9 37*6 35*6 36 4 125 131 123 I 2Ó IO 10 0 2 2’3 4*9 88 35*8 37*4 35*3 36 2 124 I 28 I 26 i 26 9 8 O' 2 2 3 48 87 35 7 37*2 35*o 360 132 137 125 13' 4 9 04 2'3 48 8*7 2 I I 2 34*5 35*7 35*2 35*i 135 133 119 129 1 8 IO 0 9 2'3 48 8-6 7 I 17 35*5 35*9 35*4 35*6 131 124 12 I 125 4 5 o*6 2'3 4*7 8-6 35*i 34*8 33 5 34*5 130 126 I 2 I 126 IO I I 3‘8 2'4 4 7 S-6 34*4 32*7 35 0 34*o 125 125 1 2 I I 24 11 I 2 2 4 2'7 4*7 8 6 34 3 36*4 34*4 35*o 131 I40 122 131 10 IO 1'9 2*9 4 7 8*5 33*9 33*3 3°*3 32 5 130 113 105 I l6 9 I I 20 2-8 4 7 S4 35*4 35*8 3° 4 33*9 I29 124 123 125 9 IO 3’8 3'4 4*7 84 35*8 35 2 35*9 35 6 124 127 1 IO I 20 IO IO 2 2 3'6 4*9 8-6 37*2 34 2 36 3 35 9 I 22 127 107 119 9 8 30 3*5 5'° 8-4 36 0 35*9 32*2 34*7 I 10 124 124 119 6 9 2'4 3'6 5*o 8*5 O O O 35*1 38*6 34*5 36 I i [8 100 1 '5 I I I 4 9 2'2 3*5* 5 i 8*3 O O 0 34*9 580 34 8 35*9 1 3 127 I l6 119 9 10 2*2 3'3 5.0 8-2 O O O 34*9 3S*4 34 6 36*0 I 21 I 23 I iS I 2 I 8 9 i'7 3'3 5*o 8-2 34*7 3S0 35 5 36* i 113 I I I I '3 I I 2 10 11 2*0 3'2 5° S'2 35*3 36-5 35*i 35 6 113 I 22 I 22 119 10 10 2'7 3 4 5 0 S-2 35*2 36*4 34*9 35*5 I 22 I 29 I l6 I 22 10 9 3'4 3'S 5*o 82 35*o .16 6 35 35 6 113 I :2 117 117 10 9 I ‘O 3*6 5 1 8-1 3 I 3 35*4 37*2 35*3 36.0 124 I 21 I 22 I 22 5 9 04 3'° 5 i S'o 36O 36*6 3 '*5 34*7 l 2S 12S 06 s 10S 5 10 0 7 28 4*9 80 35*i 36*2 34*7 35*3 O9O 098 09S 095 9 10 o‘9 2‘7 4*9 8*0 35*8 36 8 34 S 35*8 095 114 100 103­7 8 1'4 2-7 4*8 80 35*5 37 7 35*8 36*3 i 5 120 109 115 8-2 94 1 4 2-8 4*9 8*5 19*00 7*35*4 7 *3 6 *7 7 34*3 7*35*5 2 I I 20 2' I I 22 2' 11 14 2’ 1 I 19 Jegyzeteli. — Bemerkungen. A légnyomás maximuma Maximum des Luftdruckes A légnyomás minimuma Minimum des Luftdruckes A hőmérséklet maximuma Maximum der Temperatur A hőmérséklet minimuma Minimum der Temperatur A relativ nedvesség minimuma {• 764*3 mm < 27 én. ) 1 am 27 l - f 3 - á n. > 730 4mm f ) ( am 3. 1 10*2 0“ 1 21-én s t am 21 £ -6-2 28-án ) l am 28. \ „0, í 27-én. i41 /ü i am 27. A légnyomás, hőmérséklet és rel. nedvesség szélső érlékei az önjelző műszerek adatai. Lie Extremwerlhe des Luftdruckes, der Temperatur und der rel. Feuchtig­keit sind Angaben der Ite.gistrir- Ap­parate. A csapadék összege 29-3 mm Summe des Niederschlages : 29-3 mm. A legnagyobb csapadék 2íh alatt: 9'6 mm 3-án —Maximum des Niederschlages in 24h: 96 mm am 3.] A csapadékos napok száma 6. — Anzahl der Tage mit Niederschlag: 6 Jelek magyarázata — Zeichenerklärung : köd — Nebel; ® eső — liegen -, 45 hó — Schnee A jégeső — Hagel; dara — Graupeln; _j» szélvihar — Sturm; R égi háború —Gewitter; villo­gás — Wetterleuchten; «x* ónos eső — Glatteis; .n harmat — Thau; \—1 dér — Reif; zúzma­ra — Rauhfrost; © napudvar — Sonnenhof; vy holdudvar — Mondhof; u szivárvány — Regen­bogen ; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages ; N észak — Nord; E kelet — Ost ; S dél — Süd; W nyűgöt — West. Napfénytartam maximuma ) \ 27-én. Maximum der Sonnenscheindauer ) { am 27. Die magnet. Elemente wurden aus den Daten der Variati­onsapparate nach folgenden Formeln berechnet: H = H0 + 0 0003425 (n’ — n) worin D100 resp. H„ täglich interpolirt werden aus den folgenden Resultaten der absoluten Bestimmungen; 1898 XII. 31 H0 = 2-0943 1899 I. '8 52 I. 39 51 A mágneses elemek a variatio műszer adataiból követ­kező képletek szerint számitattak : D = D100 — i’oiö (100 n) hol D100 itt H0 naponkint interpoláliattak a: absolut meghatározások kővetkező eredményei alapján: 1898 XII. 30 D100 = 8° 3’-8 1899 I. 17 2’6 I. 30 2-6

Next

/
Thumbnails
Contents