Az ó-gyallai m. kir. orsz. Meteorologiai és földmágnességi központi observatoriumon végzett megfigyelések feljegyzései. 1900. jan.-dec.

Az ó-gyallai m. kir. orsz. meteorologiai és földmágnességi központi observatoriumon végzett megfigyelések feljegyzései 1900. év január havában

AZ Ó-GYALLAI megfigyelések feljegyzései ÍOOO. év Jaimár htivíilmn :~r MA CvY. AKAD & MIA I KÖNYVTÁRA Beobachtu ngen angestellt am íönigl. míg. ineteopologisch-iiiagnetischen Central-Observatoriura ln Ó - G Y A L L A Jänner löOO. BUDAPEST, NYOMATOTT HEISLERJ. KÖ-ÉS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1899. í J

Next

/
Thumbnails
Contents