Az ó-gyallai m. kir. orsz. Meteorologiai és földmágnességi központi observatoriumon végzett megfigyelések feljegyzései. 1901. jan.-dec.

Az ó-gyallai m. kir. orsz. meteorologiai és földmágnességi központi observatoriumon végzett megfigyelések feljegyzései 1901. év január havában

- ( megfigyelések feljegyzései 1901. év január .. .(^pÍTsjfex Beobachtu ngen angestellt am königl. míg. meteopologisch-magnetisehen Central-Observatorioi in O - G Y A L L A Januar 1901. havában. MACiYAKADEMIA KÖNYVTARA BUDAPEST, NYOMATOTT HEISLKRJ KŐ - ÉS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1901. AZ Ó - G Y A L L A I m. liir. orsz. metcoi'ologiai és löldmágnességi központi obscrvatoriimion végzett

Next

/
Thumbnails
Contents