Az ó-gyallai m. kir. orsz. Meteorologiai és földmágnességi központi observatoriumon végzett megfigyelések feljegyzései. 1901. jan.-dec.

Az ó-gyallai m. kir. orsz. meteorologiai és földmágnességi központi observatoriumon végzett megfigyelések feljegyzései 1901. év január havában

3 0 7. 0 n Talajhőmérséklet l C° iNepfelület Nap Tag 0 ­- 14 Bodentemperatur / Sonnenoberfläche Éjiéi Nacht 1 Nappal 1 Tag 00m 0 5rr. l'Om 20m Folt Csoport R. Közép Mittel Közép Mittel 2h 9h Flecken Gruppen 1 13 14 °'9 3'5 5*9 93 2 13 14- °'5 3'2 5'9 9*3 0 O OO 3 9 14 —1'9 2-S 5*8 Q*2 0 O OO 4 8 12 —2-8 2*6 5'7 9-2 0 O OO 5 7 10 3‘9 2*2 5*5 90 0 O OO 6 8 12 —3'7 20 5*4 9-0 7 7 10 — 2’I 1-8 5*3 90 8 I I 12 —4 i i‘7 51 8*9 0 0 00 9 6 9-5-0 i*3 5*o 8*7 0 0 00 IO I I 13 —3*6 I 2 4 9 8-8 I I IO 9-34 I I 4-8 S-7 I 2 11 12--2*6 I *1 4'7 8-6 ■3 8 11-3'8 II 4'5 8 5 0 O 00 14 9 11-4-8 o'9 4*4 8-4 0 O 00 ■5 8 IO- 5*5 07 4*3 8-3 O O 00 16 8 12 ~ 5’2 o*5 4*2 8'3 !7 8 IO-5 ■ o*3 4 I 8-2 O O 00 18 9 IO-5’7 ° 3 4*0 84 0 O 00 19 8 9 —5-0 0*1 3‘9 8-0 0 O 00 20 I 2 IO —3*> 0*1 3*8 80 O O 00 21 IO '3 — 1-9 0*2 3*7 80 22 IO 9 °*3 °‘3 3*7 8*o 23 I I ■3 — 0*1 o*4 3*6 8-0 O O 00 24 8 9- o*o 04 3 6 7*9 O O 00 25 8 IO 0*1 o*5 3*5 7*8 26 7 11 0*1 o*6 3 5 7*7 27 9 12 0*0 0*6 3’S 7 6 28 8 I I O’I 0*7 3*5 7*6 O O 00 29 8 9 0*1 o*7 3*4 7*5 3° IO 12 04 0-8 3*4 7*5 31 8 9 0 2 0*9 3*4 7*4 Kl)/.ép Mittel 94 i ro —2-3 VI 4*4 8-, 0*0 Földmágnessé Erdma g netisch g i megfigyelések o Beobachtungen Declinatio 2h 9h Közép Mittel I Horizontalis Intenzitás E3 2h Közép Mittel 7°2Ó*2 25- 8 26- 3 26’5 27- 9 2Ó'6 26*5 26-7 26'S 268 26'4 26*2 26 o 26-3 26*6 2Ö'4 26'I 2Ó'5 26’S 2Ő'3 26-3 26‘3 28- 3 269 2Ó'3 25'7 25'3 25‘[ 26*0 2? 3 25-7 7°28-S 25- S 28-3 28's 28' i 283 27 9 27'6 29" i 27'9 28 3 286 27’8 284 290 27'9 27'4 27'9 284 28-8 287 272 249 26- 3 283 27- 4 28'i 274 287 25 8 28- o 7“26‘3 7°28"o 7"26 7 26-5 26*2 24-8 25 5 2S'i 26' I 267 262 2Ó’6 26-3 264 2S'9 258 26*5 26-3 26-5 26*0 26*2 25'7 262 23'3 24'8 254 263 25'3 254 24-9 25'3 244 248 7°27'2 26'9 2Ő‘9 26 6 2 7'2 26 7 26- 8 26-8 27'3 274 2-j'O 27- 0 26-6 26'9 27-4 269 267 26-8 270 26'9 274 25 6 26’o 261 2pO 264 26*2 257 26-5 257 26*2 7°2S7 7°267 24 167; 2 88 79 74 86 79 77 Sí 89 85' 80 801 801 87 90 91 87 94 90 94 89 90 84 70 76 75 76 72 79 79 74 1164 67 63 71 75 69 69 73 72 73 74 75 70 80 74 79 77 80 7C 75 63 76 32 56 65 75 72 72 71 59 68 24175 71 62 I 86 I 59 72 7' 71 73 7' 73 69 74 79 72 82 80 81 82 79 80 47 58 63 63 69 77 68 63 66 7' 2 1182 ! 24170 24 171 Jegyzetek. — Bemerkungen. A légnyomás maximuma Maximum des Luftdruckes A légnyomás minimuma Minimum des Luftdruckes A hőmérséklet maximuma Maximum der Temperatur A hőmérséklet minimuma Minimum der Temperatur I 67 7 mm I } 14-én. am 14. t 28-án 30 9 mm < ( am 28. £ 23-án. ( aro 23. Ca i 18-án. t am 18. 79 C°-214 A légnyomás, hőmérsékletnek rel nedvesség szélső értékei az önjelző műszerek adatai. Die Extremwerthe des Luftdruckes, der Temperatur und der rel. Feuchtig­keit sind Angaben der Registrar- Ap­parate. A relativ nedvesség minimuma ) ^ i 28-án. Minimum der relativen Feuchtigkeit^ J ° \ am 28. A csapadék összege 2o‘4 mm. Summe des Niederschlages : 20 4 mm. A legnagyobb csapadék 24h alatt .‘44 mm i-én — Maximum des Niederschlages in 24h: 44 mm am 1. A csapadékos napok száma 10. — Anzahl der Tage mit Niederschlag: 10 Jelek magyarázata — Zeichenerklärung : == köd — Nebel; O esö — Regen ; 14 hó — Schnee A jégeső — Nagel; dara — Graupeln; szélvihar — Sturm; K égi háború — Gewitter; villo­gás — Wetterleuchten ; <*» ónos eső — Glatteis ; _o_ harmat — Thau ; 1—1 dér — Reif; \J zúzma­ra — Rauhfrost; © napudvar — Sonnenhof j <4/ holdudvar — Mondhof; szivárvány — Regen­bogen ; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages ; N észak — Nord ; E kelet — Ost ; S dél — Süd; W nyűgöt — West. Napfénytartam maximuma ) ) 24-én. Maximum der Sonnenscheindauer \ { am 24. 4 160 65 68 77 73j 73 72 75í 78 76| 7 6 75: 75, 821 79! 84' 8 [ 1 85 8l| 831 77 71' 58 63 681 73' 75, 7 * j 71 68 7' 24 174 A mágneses elemek a variatio műszer adataiból következő képletek szerint számitattak : Die magnet. Elemente wurden aus den Daten der Variationsapparate nach folgenden Formelm berechnet: D=Dioo — roi6 (100—n) H=Ho -f- 0 0003425 (n'—n) hol: worin: *) XII. i. D100 8° 4'o XII. 2. II0 2 0853 *) H skála tisztításnál az év elején ca 20 parssal elmozdult — HSkala am Jahresanfang beim Reinigen um ca 20 pars verschoben.

Next

/
Thumbnails
Contents