Az ó-gyallai m. kir. orsz. Meteorologiai és földmágnességi központi observatoriumon végzett megfigyelések feljegyzései. 1902. jan.-dec.

Az ó-gyallai m. kir. orsz. meteorologiai és földmágnességi központi observatoriumon végzett megfigyelések feljegyzései 1901. deczember havában

AZ Ó-GYALLAI a. lir. m. mcHogiai is löldmágiaesscgi líupnli skmloriiaoi tipli J megfigyelések feljegyzései 1901. ov deczember haviban. Beobachtu ngen angestellt am königl. míg. iHeieorologisch-Hiagaetisclien Ceotral-Obsemtorin in Ó - G Y A L L A Dezember 1901. j MACrY. AKADÉMIA — i KÖNYVTÁRA J BUDAPEST, NYOMATOTT HHISLKR J KÖ-ÉS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1902.

Next

/
Thumbnails
Contents