Bölcseleti Közlemények 2. (1936)

BÖLCSELETI KÖZLEMÉNYEK 2. A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM HITTUDOMÁNYI KARÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA AZ AQU1NÓI SZENTTAMÁS TÁRSASÁG I s Jánosi Józsefi A bölcseleti megismerés határainak kérdése 1 Somogyi József: A létezés kezdete......................................... 16 : Ervin Gábor: A szellem és az élet helye a tomista lét­bölcseletben .......................... 40 Sa jó Géza: Az oksági elv problematikájához ... ........... 51 Ű jskolasztikus bölcselők. J. Geyser ... .......................... 61 A z Aquinói Szent Tamás Társaság működése.................. 68 S zemle ......................................................................................... 70 [ [ Irodalmi tájékoztató. Jánosi József: Ismeretelmélet 75. — Ervin Gábor: Metafizika 83. — Kecskés Pál: Lélektan 89. I Inhaltsangabe — Resumé........................................................ ... 104 5 s I InMiranniuiNiiuiiiiiiiiiiiiimiMiuiHMiiiiiiinmnHHmunnHnuMHMiiNnMUMaiiiHHimiiHHiHmumuiMniaHMMnnual BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R, T. 1936

Next

/
Thumbnails
Contents