Bölcseleti Közlemények 3. (1937)

BÖLCSELET] KÖZLEMÉNYEK 3. A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM HITTUDOMÁNYI KARÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA AZ AQU1NÓ] SZENTTAMÁS TÁRSASÁG Schütz Antal: Descartes és Szent Tamás .......................... 1 E rdey Ferenc: A skolasztikus bölcselet mai problémái a II. tomista világkongresszus megvilágításában ... ... 9 Ivánka Endre: A közvetlen Isten-megismerés Szent Ágos­tonnál ........................ ... ... .................. ........... 24 J ánosi József S. J.: Analógia és ismeretelmélet.................. 35 Kecskés Pál: A közösség mint metafizikai probléma ... 53 Az Aquinói Szent Tamás Társaság működése.................. 73 S zemle ... ................................ ........................... ... ... 75 I rodalmi tájékoztató. Cavallier József: Természetbölcselet 83. — j Ibrányi Ferenc: Erkölcsbölcselet 89. Inhaltsangabe — Resumé ... .................................. ................... 108 [ B UDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R. T. 1937

Next

/
Thumbnails
Contents