Bölcseleti Közlemények 10. (1944)

BÖLCSELET] KÖZLEMÉNYEK lü. A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM HITTUDOMÁNYI KARÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KIADJA AZ AQU1NÓ1 SZENTTAMÁS TÁRSASÁG s i Csertő György: A jogrend felépülése Szent Tamásnál 1 Sík Sándor: A keresztény tragikum .................................. 10 \ Péterffy Gedeon: Bűnbánat és ártatlanság........................... 29 í Gerencsér István: A vallásos élmény és Isten létezése 49 jj Rezek S. Román: A művészet és az erkölcs súrlódásai­nak végső alapjai... ... ... .......................................... 71 j Az Aquinói Szent Tamás Társaság működése .................. 98 j S zemle: Nietzsche korunk szemléletében .......................... 100 i i Irodalom. Tudományelmélet 110. — Metafizika 114.— Erkölcs­bölcselet 124.— Lélektan 128. — Bölcselettörténet 134. Inhaltsangabe — Résumé................................................................................ 147 \ jj I I •ENaftftBHM»«e«i«Be«aga«a*«s.«*aflNSSBB*xft«»*'«'.MMSN3flsn»eBpaH«KaK9BAgaaaaflasa«aaBBtta*«Raa««anAaaN0aB*HB«nBea^uBsafl*KB»nnM*NaaaaaaMNnNMMa&stflaaMaflfl«flM«* BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA 1944

Next

/
Thumbnails
Contents