Borbásia 4. (1942-1943)

BORBÁSIA A MAGYAR NÖVÉNYTANI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM HUNGARICAE Vol. IV. no. 1—6. Budapest, 15. XI. 1942. Szerkeszti : Redigit : J. ÚJHELYI Budapest, II., Szalag-utca 6. szám. KERTÉSZ JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA. KARCAG.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents