Borbásia 5-6. (1944-1946)

BORBASIA A MAGYAR NÖVÉNYTANI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM HUNGARICAE Vol. V—VI. no. 1-3. Budapest, 15. X. 1944 NYOMATOTT KERTÉSZ JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN, KARCAGON. Szerkeszti : Redigit : SZEPESFALVY'

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents