Folia Sabariensia - Vasi Szemle 1933-1934 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1933 / 1. szám

FOLIA SABARIENSIA Negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat Kiadja a Vasvm. Múzeumok Barátainak Egyesülete Szerkesztik : Dr. Benda László, Dr. Pavel Ágoston, Dr. Szendy László. I. évf. 1933. 1. szám. TARTALOM: Emlékbeszédek Gáyer Gyula sírjánál. — Gáyer Gyula, Vasvármegye természetkutatója. — Gáyer Gyula életrajza. — Publicationes botanicae Dr.-is J. Gáyer. — ÉRTEKEZÉSEK: Miske K. br.: A Középdunamedence neolitikumának kronologikus táblázata. — Kormos T. dr.: Magyarország legősibb medvéje. — Winkler A. dr.: Két érdekes kőzetelőfordulás Ham- vasd mellől. — Cornelius H. P. dr.: A hamvasdi csillámandezit kőzettani \izsgálatának eredménye. — Benda L. dr.: Vasvármegye és a Zalavidék artézi kútjai és mélyfuratai. II. közi. — Benda L. dr.: A kéregmozgások hatása Csonkamagyarország vízrajzára. — RÖVID KÖZLEMÉNYEK. — KÖNYVISMERTETÉS ÉS FŐT YÓIRATSZEMLE. SZOMBATHELY, 1933. MARCIUS HÓ. Dr. Gáyer Gyula celldömölki lakóháza. GÁYER GYULA EMLÉKSZÁM T

Next

/
Thumbnails
Contents