Vasi Szemle 1968 (22. évfolyam, 1-4. szám)

1968 / 1. szám - Gonda György: Előszó

ttVASI SZEMLEtt ÉVFOLYAM HELYISMERETI FOLYÓIRAT I. SZÁM ELŐSZÓ A Vasi Szemle jelen kötete Sárvár múltjára és jelenére hívja fel a figyel­met. A szerkesztésnek ez az elhatározása feltétlenül hasznosnak látszik, mert a megye lélekszám szerint m.ásodik legnagyobb települését mutatja be és ugyan­akkor a gyorsan városiasodó települések — általában a járási székhelyek — iránt is segíti felkelteni az érdeklődést. Néhány éve elsősorban Szombathely és Kőszeg állt a figyelem középpont­jában. Ez akkor így volt szükségszerű, mert ez tette lehetővé, hogy városaink a megye életében, fejlődésében eredményesen tudják betölteni szerepüket. Ma már azonban másképpen állunk. Előrehaladásunk üteme, falun a szocialista mezőgazdaság sikere az egész megye társadalmi, gazdasági életét eleven, len­dítő erővel töltötte meg. És ebben a folyamatban a járási székhelyek fontos helyet képviseltek és képviselnek. Meggyorsult az ipar gyarapodása, megkezdő­dött a közművek kiépítése, szélesedett kulturális és egészségügyi hálózatuk. Sok új építkezés és folyamatban levő gondos előkészületek a további munkák­hoz — ez jellemzi a helyzetet. Az általános képen belül külön hely illeti Sárvárt, nem egyszerűen csak a már hivatkozott lélekszám szerinti „rangjára”, hanem a község múltjára, szép hagyományaira és a jelenlegi fejlődés lendületére való tekintettel is. Sárvár életét 1968 elején az új építkezések egész sora jellemzi. Státusza ma még község, de a munka tartalma, célja wAr ennél többet ígér. Az új víztorony szinte jelkép, mintegy kifejezve a helybelieknek és mindenkinek, hogy a község magasabb fokon kíván gondoskodni önmagáról, lakóiról. A régi selyemgyár hosszú éveken keresztül inkább szomorú figyelmeztető volt és akaratlanul is annak sürgetője, hogy nagyobb ipari üzemekre lenne Sárvárnak és a járásnak szüksége. A helyzet most végre a változás, a gyarapo­dás képét mutatja. A Győri Vagongyár részlegének letelepítése, új tanácsi ipari üzem, a többiek bővítése, korszerűsítése ma már a megvalósulás útján halad előre. 1

Next

/
Thumbnails
Contents