Vasi Szemle 1999 (53. évfolyam, 1-6. szám)

1999 / 1. szám

A VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRATA FŐSZERKESZTŐ: GYURÁCZ FERENC SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: HARISRA ISTVÁN. GONDA GYÖRGY. GRÁFIK IMRE, HECKENAST JÁNOS, HORVÁTH BOLDIZSÁR, Kuntár lajos, Szabó t. attila. Takács miklós KIADJA: VAS MEGYE KÖZGYŰLÉSE ■ FELELŐS KIADÓ: VAS MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE ■ SZERKESZTŐSÉG: 9700 SZOMBATHELY, SZÉLL KÁLMÁN ÚT 25. (BEJÁRAT A VÖRÖSMARTY UTCA FELŐL) telefon ÉS FAX: 94/342-450. E-MAIL: vasiszem@elender.hu internet: http://www.elender.hu/~va- siszem ■ TERJESZTI A MAGYAR POSTA ÉS A RÁBAHÍR RT. ■ ELŐFIZETHETŐ BÁRMELY HÍRLAPKÉZ­BESÍTŐ POSTAHIVATALNÁL, A HÍRLAPKÉZBESÍTŐKNÉL, A POSTA ÉS A RÁBAHÍR RT. HÍRLAPÜZLETEIBEN ÉS A HÍRLAPELŐFIZETÉSI IRODÁNÁL (HELIR, 1900 BUDAPEST) KÖZVETLENÜL VAGY POSTAUTALVÁNYON, VA­LAMINT ÁTUTALÁSSAL A PBRT-119 91 102-HELIR-021-027-99 PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁMRA. KÉRÉSRE A SZERKESZTŐSÉG KITÖLTÖTT ELŐFIZETÉSI CSEKKET KÜLD. ■ ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGY ÉVRE 720,- FT, EGY SZÁM ÁRA 120,- FT. ■ MEGJELENIK KÉTHAVONTA ■ BORÍTÓ ÉS LAPTERV: KASSAI FERENC ■ NYOMDAI MUNKÁK: SZIGNATÚRA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., SZOMBATHELY, DR. SZABOLCS ZOLTÁN U. 5. FELELŐS VEZETŐ: BALLA TIBOR ■ A KÉZIRATOKAT MEGŐRIZZÜK ÉS KÉRÉSRE VISSZAKÜLDJÜK! 89-1 77 ! HU-ISSN «505-0332

Next

/
Thumbnails
Contents