Vasi Szemle 2010 (64. évfolyam, 1-6. szám)

2010 / 1. szám

A VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRATA FŐSZERKESZTŐ: GYURÁCZ FERENC SZERKESZTŐ: KaPILLER FERENC SZERKESZŐBIZOTTSÁG: HARISRA ISTVÁN, CSAPÓ TAMÁS, Gráfik Imre, Heckenast János, Horváth Boldizsár, Tóth Péter, Víg Károly KIADJA: VAS MEGYE KÖZGYŰLÉSE ■ FELELŐS KIADÓ: VAS MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE ■ SZERKESZTŐSÉG: 9700 SZOMBATHELY, VÖRÖSMARTY MIHÁLY U. 11. TELEFON: 94/509-712, TELEFON ÉS FAX: 94/509-713. DRÖTPOSTA: vasiszem @t-online.hu VILÁGHÁLÓ: www.vasiszemle.t-online.hu ■ TERJESZTI: A MAGYAR POSTA ZRT. HlRLAP ÜZLETÁGA, 1008 BUDAPEST, ORCZY TÉR 1. ■ ELŐFIZETHETŐ: VALAMENNYI POSTÁN, KÉZBESÍTŐKNÉL, E-MAILEN: hirlapelofizetes @ posta.hu FAXON: 06-1-303-3440 TO­VÁBBI INFORMÁCIÓ: 06-80-444-444. ELŐFIZETHETŐ KÖZVETLENÜL VAGY POSTAUTALVÁNYON, VALAMINT ÁTUTALÁSSAL A PBRT-119 91 102-HELIR-021-027-99 PÉNZFORGALMI JELZŐSZÁMRA. KÉRÉSRE A SZER­KESZTŐSÉG KITÖLTÖTT ELŐFIZETÉSI CSEKKET KÜLD. ■ ELŐFIZETÉSI D(j: EGY ÉVRE 2790,- FT, EGY SZÁM ÁRA 500,- FT. ■ MEGJELENIK: KÉTHAVONTA ■ BORÍTÓ ÉS LAPTERV: KASSAI FERENC ■ NYOMDAI MUNKÁK: SZIGNATURA PRINT KFT., SZOMBATHELY, FELELŐS VEZETŐ: BALLA TIBORNÉ ■ A KÉZIRATOKAT MEGŐRIZZÜK, ÉS KÉRÉSRE VISSZAKÜLDJÜK! 89-1771 HU-ISSN 0505-0332

Next

/
Thumbnails
Contents