Vasi Szemle 2015 (69. évfolyam, 1-6. szám)

2015 / 1. szám

TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT FŐSZERKESZTŐ: GYURÁCZ FERENC SZERKESZTŐ: KAFILLER FERENC SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: CSAPÓ TAMÁS, GrÁFIK IMRE, FIeckenast János, Horváth Boldizsár,Víg Károly KIADJA: SAVARIA MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM ■ FELELŐS KIADÓ: CSAPLÁROS ANDREA IGAZGATÓ ■ SZERKESZTŐSÉG: 9700 SZOMBATHELY, VÖRÖSMARTY MIHÁLY U. 11. TELEFON: 94/509-712, TELEFON ÉS FAX: 94/509-713. DRÓTPOSTA: vasiszem@t-online.hu VILÁGHÁLÓ: www.vasiszemle.t-online.hu ■ TERJESZTI: A MAGYAR POSTA ZRT. HÍRLAP ÜZLETÁGA, 1008 BUDAPEST, ORCZY TÉR 1. ■ ELŐFIZETHETŐ: VALAMENNYI POSTÁN, KÉZBESÍTŐKNÉL, E-MAILEN: hirlapelof izetes @ posta.h U FAXON: 06-1-303-3440 TO­VÁBBI INFORMÁCIÓ: 06-80-444-444. ELŐFIZETHETŐ KÖZVETLENÜL VAGY POSTAUTALVÁNYON, VALAMINT Átutalással a pbrt-U9 91 102-HELIR-021-027-99 pénzforgalmi jelzőszámra, kérésre a szer­kesztőség KITÖLTÖTT ELŐFIZETÉSI CSEKKET KÜLD. ■ ELŐFIZETÉSI DÍJ: EGY ÉVRE 2790,- FT, EGY SZÁM ARA 500,- FT. ■ MEGJELENIK: KÉTHAVONTA ■ BORÍTÓ ÉS LAPTERV: KASSAI FERENC ■ NYOMDAI MUNKÁK: LOGOMOTlV KREATÍV KFT., SZOMBATHELY, FELELŐS VEZETŐ: SCHÜTZ PÉTER ■ A KÉZIRATOKAT MEGŐRIZZÜK, ÉS KÉRÉSRE VISSZAKÜLDJÜK! 89-1771 HU-ISSN 0505-0332

Next

/
Thumbnails
Contents