Élet és Irodalom (Az Aurora folytatása) 1. (1923)

1923 / 1. szám

I. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM 1923. MÁRCIUS 20, ÉLET IRODALOM (AZ AURORA FOLYTATÁSA) FŐSZERKESZTŐ SZABÓ DEZSŐ TARTALOM: Féja Géza: Szabó Dezső. Szabó Dezső: A turánizmus. Bodor Aladár: E. Kovács Gyula. Szabó Dezső: Levél a tisztviselőkérdésről. Aktuálitások: Március 15. — Költő Gábor. — Egy kis világmegváltás. — Szervezkedés és tartalom. — Numen adest. — Szemérmetlenség. — Liipola Yrjö fordítása. Irodalmi szemle: Ellák, Harsányi KáJímán tragédiájá.— Sirokkó, Herczeg Ferencz darabja. — Bús király meséi, Abrahám Ernő könyve. Féja Géza: Versek. Szabó Dezső: Megered az eső (mutatvány egy készülő regényből). A közönséghez. Ara зоо korona Előfizetési ár: félévre 1500 korona. Megjelenik havonként. Szerkesztőség és kiadóhivatal: llM Zsigmond-utca 7. ' *Ш#А*

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents