Medveczky Frigyes: A római stoicismus társadalmi elméletei (Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tudományok Köréből, 1/2., 1913)

— ÉETEKEZÉ SEK A PHILOSOPHIAI ÉS TÁRSADALMI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL Kiadja a Magyab Tudományos Akadémia. A Π. OSZTÁLY KENDELETÉBŐL SZERKESZTI Dr PAUER IMRE OSZTÁLYTITKÁR I. KÖTET 2. SZÁM. Á RÓMAI STOICISMS TÁRSADALMI ELMÉLETEI ADATOK A TÁRSADALMI ÉS JOGBÖLCSELETI ESZMÉK TÖRTÉNETÉHEZ SZÉKFOGLALÓ MEDVECZKY FRIGYES R. TAGTÓL (Felolvasta a M. Tud. Akadémia 1913. február 10-iki ülésén.) Ára 1 kor. 20 fillér. A Μ. T, Akadémia Főtitkári Hivatala i ft . BUDAPEST, 1913. JJ

Next

/
Thumbnails
Contents