Dr. Kmoskó Mihály: Az emberiség első írott szabadságlevele (Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tudományok Köréből, 1/3., 1913)

A M. T, Akadémia Főtitkári Hivatala í v* • : ' * " í . 1 C-r Л ÉRTEKEZÉSEK A PHILOSOPHIAI ÉS TÁESADALMI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia, A II. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI Dr PAUER IMRE • OSZTÁLY TITKÁR I. KÖTET 3. SZÁM. SZABADSÁGLEVELE (URUKAGINA LAGASI KIRÁLY REFORMJAI) Irta KMOSKÓ MIHÁLY DE EGYET. NY. R. TANÁR (Olvastatott a M. Tud. Akadémia 1913. évi május 13-iki ülésén.) Ára 1 korona 50 fillér. BUDAPEST, 1913. _____________________________ , _________________________________________^

Next

/
Thumbnails
Contents