Balogh Arthur: Constant Benjámin és az alkotmányos állam tana (Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tudományok Köréből, 1/4., 1915)

ÉRTEKEZÉSEK A PHILOSOPHIAI ÉS TÁRSADALMI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL A II. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ OSZTÁLYTITKÁR •I. KÖTET. 4. SZÁM. ÉS AZ ALKOTMÁNYOS ÁLLAM TANA BALOGH ARTHUR LEV. TAGTÓL (Fololvasta a M. Tud. Akadémiában 1914. deczeinber 7-ikén.) Ára 60 fillér BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1915

Next

/
Thumbnails
Contents