Földes Béla: A nemzetközi kereskedelem elméletéhez (Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tudományok Köréből, 1/6., 1915)

*Γ* " ÉRTEKEZÉSEK A PHILOSOPHIA! ÉS TÁRSADALMI TUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL A M. TŰD. AKADÉMIA II. OSZTÁLYÁNAK RENDELETÉBŐL SZERKESZTI FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ OSZTÁLTTITKÁR I. KÖTET. 6. SZÁM. A Μ. T. Akadémia Főtitkári Hivatala A NEMZETKÖZI KERESKEDELEM ELMÉLETÉHEZ FÖLDES BÉLA R. TAGTÓL FELOLVASTATOTT A M. TUD. AKADÉMIÁBA* 1915 NOVEMBER HÓ 8-ÁN Ára 2 korona BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1915

Next

/
Thumbnails
Contents