Dr. Poór Imre: Sauer Ignácz emléke (Értekezések a természettudományok köréből, 2/14., 1872)

ÉRTEK KZ ESETI ZRMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magvak Tudományos Akadémia. А III. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL eZKUKKSZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZTÁLYTITKÁK. XIV. SZÁM. 1871. SAUER IGNACZ E M L К К E. Dk. POÓR IMRE, LKV. TAGTOL. Ár» 25 kr. $j;­PEST, 18 72 K(I(ÍKNBER(IKR FERDINAND M. AKAD. KÖNYVÁRUSNÁL. (lIOKl-MANN K8 molnár.) _'

Next

/
Thumbnails
Contents