Than Károly: Közlemények a magy. kir. egyetem vegytani intézetéből (Értekezések a természettudományok köréből, 3/5., 1872)

ÉRTEKEZÉSEK^*»!*' MÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A Hl. OSZTÁLY RENDELETÉBŐL SZERKESZTI SZABÓ JÓZSEF, OSZTÁLYTITKÁR. III. KÖTET. У. SZÁM. 1872. KÖZLEMÉNYEK A MAGY. KIK. EGYETEM VEGYTANI INTÉZETÉBŐL. . DR- FLEISCHER ANTAL és Dr- STEINER ANTAL, EGYETEMI TANÁRSEGÉDEK KÉSZÉRŐL ELŐTERJESZTI THAN KÁROLY, RENDES TAG. PEST, 1872. EGGENBERGER-FÉLE AKAI). KÖNYVKERESKEDÉS. (Hoffmann és Molnár.)

Next

/
Thumbnails
Contents