Mihalovics Géza: Adatok a madárszem fésűjének (pecten) szerkezetéhez és fejlődéséhez (Értekezések a természettudományok köréből, 3/11., 1873)

ADATOK SZERKEZETÉHEZ ES FEJLÖDESEHEZ. MIHALKOVICS GÉZA tudóktól BECSBEN. , ■ (Három táblává 1.) . EÍőadva az Akadémia III. osztályának ülésén 1872. nov Ari PEST, 18 7 3. KÖOESBKRdER PERDISÁND M. AKAD. KÖNYV (lIOFPMANN Étí MOLNÁR.) MADARSZEM EE8ÜJENEK (PECTEN) ÉRTEK EZÉSER A TERMÉSZET’; T;UDОMÁNYQК j0RÉlffft: Kiadja a Magyar-. Tudomínyos ^cadí;mia^ А III. OSZTÁSI RENiIe LET-É'b’ŐA.' ^ZÍliKKSZTI f-\ V SZABÓ Józsiul. OS/^LYTITKÁIJÍ III. К01Ж.Ж1. аДм. 1873. ___~-------------------f-----------^----------

Next

/
Thumbnails
Contents